Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Wyniki naboru

Wrocław, 10.07.2020r.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu informuje
o wynikach naboru na stanowisko tsekretarka medyczna.

Szczegóły w pliku .pdf.Oferty Pracy


Wrocław, 30.07.2020 r.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
stażysty/młodszego asystenta/asystenta w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu, ul. Pretficza 7.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Wymagane wykształcenie: wyższe: inżynieria sanitarna lub pokrewneDokumenty do pobrania:

      - szczegóły oferty plik .pdf,

      - kwestionariusz osobowy plik .doc lub .pdf,

      - oswiadczenie kandydata RODO plik .pdf,

      - klauzula RODO plik .pdf.
Termin składania dokumentów: do 31.08.2020 r. do godz.15.00.


Miejsce składania dokumentów (elektroniczne lub listownie):

psse-kadry1@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20

- zaklejona koperta z dopiskiem "oferta pracy-ZNS"
Wrocław, 22.07.2020 r.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
Pomoc laboratoryjna w Oddziale Laboratoryjnym - Laboratorium Mikrobiologii


1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Wymagane wykształcenie: średnieDokumenty do pobrania:

      - szczegóły oferty plik .pdf,

      - kwestionariusz osobowy plik .doc lub .pdf,

      - oswiadczenie kandydata RODO plik .pdf,

      - klauzula RODO plik .pdf.
Termin składania dokumentów: do 04.08.2020 r. do godziny 15.00


Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach):

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20

- zaklejona koperta z dopiskiem "oferta pracy - LAB"
Wrocław, 15.06.2020 r.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
kierowcy


1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Wymagane wykształcenie: podstawowe lub zawodowe, prawo jazdy kat.B.
4. Wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.Dokumenty do pobrania:

      - szczegóły oferty plik .pdf,

      - kwestionariusz osobowy plik .doc lub .pdf,

      - oswiadczenie kandydata RODO plik .pdf,

      - klauzula RODO plik .pdf.
Termin składania dokumentów: do 26.06.2020 r. do godz.15.00.


Miejsce składania dokumentów (elektroniczne lub listownie):

psse-kadry1@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20

- zaklejona koperta z dopiskiem "oferta pracy-kierowca ADM"
Wrocław, 15.06.2020 r.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
pracownik obsługi lub konserwator urządzeń technicznych


1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Wymagane wykształcenie: w przypadku pracownika obsługi -zasadnicze zawodowe
w przypadku konserwatora urządzeń technicznych -zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne.
4. Wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.Dokumenty do pobrania:

      - szczegóły oferty plik .pdf,

      - kwestionariusz osobowy plik .doc lub .pdf,

      - oswiadczenie kandydata RODO plik .pdf,

      - klauzula RODO plik .pdf.
Termin składania dokumentów: do 31.07.2020 r. do godz.15.00.


Miejsce składania dokumentów (elektroniczne lub listownie):

psse-kadry1@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20

- zaklejona koperta z dopiskiem "oferta pracy-konserwator ADM"
Wrocław, 15.06.2020 r.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko
sprzątaczki


1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20.
2. Wymiar czasu pracy: 7/8 etatu.
3. Wymagane wykształcenie: podstawowe.
4. Wymagane doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.Dokumenty do pobrania:

      - szczegóły oferty plik .pdf,

      - kwestionariusz osobowy plik .doc lub .pdf,

      - oswiadczenie kandydata RODO plik .pdf,

      - klauzula RODO plik .pdf.
Termin składania dokumentów: do 31.07.2020 r. do godz.15.00.


Miejsce składania dokumentów (elektroniczne lub listownie):

psse-kadry1@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20

- zaklejona koperta z dopiskiem "oferta pracy-sprzątaczka ADM"
 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 13.08.2020, 8:44
PSSE we Wrocławiu
info