Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

________________________________________

Informacje ogólne
________________________________________

 
INFORMACJE LOKALNE

Analiza rejestrowanych podejrzeń i zachorowań na grypę i choroby grypopodobne (ILI) oraz ostre infekcje dróg oddechowych (ARI) w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu w sezonie „grypowym 2012/2013”, wykazała podobny przebieg epidemiczny do rejestrowanego w latach minionych (sezony 2009/2010 i 2010/2011). W sezonie „grypowym 2012/2013” szczyt zachorowań (przekraczający o przeszło 150% maksymalne wartości rejestrowane w latach minionych) wystąpił o 3 okresy sprawozdawcze wcześniej niż w latach ubiegłych, charakteryzował się znacznie krótszym okresem ekstremalnego wzrostu rejestrowanych przypadków oraz dłuższym - ale o stałej tendencji spadkowej - okresem wygaszania epidemicznego, do poziomu tła rejestrowanych zachorowań. Łącznie w sezonie 2012/2013, zarejestrowano 17 przypadków zachorowań na grypę, wywołaną laboratoryjnie potwierdzonym wirusem A i 58 wirusem A/H1N1/2009, 110 przypadków wymagających hospitalizacji, związanej z występującymi powikłaniami, głównie pod postacią zapalenia płuc i/lub oskrzeli (91%) oraz 8 zgonów. Epidemiczny przebieg zachorowań w sezonie dobitnie odzwierciedlał penetrację wirusa grypy w populacji generalnie podatnej na zakażenie (wyszczepienie przeciwko grypie poniżej 7%) aglomeracji miejskiej.
 


Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilkatyki grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1)v - zobacz

Wirus grypy A (H1N1)v - dokumenty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (źródło)
Dokumenty PDF

 • Co kobieta w ciąży powinna wiedzieć o nowym wirusie grypy A(H1N1) zobacz
 • Propozycja zaleceń dla osób zamieszkujących wspólnie w jednym mieszkaniu zobacz
 • Zadania nadzoru epidemiologicznego w okresie pandemii grypy wywołanej nowym wirusem A(H1N1) zobacz
 • Propozycja zaleceń dla podróżnych zobacz
 • Propozycja zaleceń dla szkół zobacz
 • Wskazówki dla rodziców jak postępować i rozmawiać z dziećmi w przypadku problemów związanych z grypą wywołaną nowym wirusem A(H1N1) zobacz
 • Propozycja zaleceń dla zakładów pracy zobacz

 • ULOTKA Chroń przed grypą siebie i innych! zobacz
 • ULOTKA Co powinieneś wiedzieć o grypie? zobacz
 • ULOTKA Chcesz się ustrzec grypy wywołanej wirusem typu A/H1N1 zobacz
 • ULOTKA Mamo Tato! zobacz
 • SPOT TELEWIZYJNY Grypa - chroń siebie i innych zobacz

Zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dot. przyjęć dzieci w specjalistycznych poradniach niepediatrycznych szpitali, przychodni i innych placówkach służby zdrowia
Pobierz (pdf. 529 kB)


Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dla świadczeniodawców usług medycznych, związane z występowaniem wirusa grypy świń u ludzi

2 pliki do pobrania:
- "Grypa świń u ludzi A_H1N1 - wytyczne PPIS we Wrocławiu"(pdf. 541kB)
- "ulotka RCB GIS - załącznik do Grypa świń u ludzi A_H1N1 - wytyczne   PPIS we Wrocławiu"(pdf. 85kB)

REKOMENDACJE MINISTRA ZDROWIA z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie zmienionych zasad postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi zgłaszających się do lekarza
Więcej...

Lista krajowych laboratoriów wykonujących badania diagnostyczne w kierunku wiursa grypy typu A(H1N1)v zobacz...

Informacje o szczepionkach pandemicznych w zapobieganiu zachorowaniom wywołanym przez wirus grypy A(H1N1)v dopuszczonym do obrotu i rekomendowanym przez EUROPEJSKĄ AGENCJĘ ds. PRODUKTÓW LECZNICZYCH (EMEA) i Komisję Europejską


Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1 - styczeń 2011

Więcej...

Informacje z dnia 18.11.2009 r. MZ dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A(H1N1)v
Więcej...

Indywidualne środki ochrony zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem nowej grypy A(H1N1) - rekomendacje ECDC -  Pobierz (doc. 87kB)


ulotka GIS (pdf. 300kB)
zalecenia profilaktyczne GIS (pdf. 207kB)
 

________________________________________
Materiały szkoleniowe
________________________________________

GRYPA - podstawowe informacje (pps/1,8MB)

PTASIA GRYPA - 2007-2008 (pps/1,45MB)

________________________________________
Link na stronę GIS
________________________________________

Informacje nt. grypy, ptasiej grypy i grypy świń u ludzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 
Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny więcej...


Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych

(za Medycyna Praktyczna MP OnLine) Więcej...
28.04.2009

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12, dostępne są na stronie internetowej www.pis.gov.pl (patrz wyżej - Link na stronę GIS). Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.

 
 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info