Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Oddział Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Komunalnej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 20
50-227 WrocławKierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej:
dr Wojciech Nowak

Zadania

Działalność Oddziału polega na koordynowaniu prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza nad:
 • wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 • wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych w kąpieliskach
 • wodą w basenach kąpielowych
Oddział Higieny Komunalnej prowadzi nadzór nad:
 • Domami pomocy społecznej
 • Zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi
 • Zakładami odnowy biologicznej
 • Dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi
 • Obiektami wczasowo-turystycznymi: kempingi, pola namiotowe i ośrodki wypoczynkowe
 • Hotelami, motelami i pensjonatami
 • Kwaterami prywatnymi i pokojami gościnnymi
 • Noclegowniami
 • Ustępami publicznymi
 • Terenami rekreacyjnymi
 • Innymi Obiektami użyteczności publicznej
  • Aptekami
  • Pralniami
  • Obiektami kulturalnymi
  • Obiektami sportowymi
  • Cmentarzami
  • Zakładami pogrzebowymi
  • Stacjami paliw
Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej biorą również udział w kontrolach związanych z:
 • interwencjami mieszkańców,
 • Wydają róznież postanowienia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Informacje


Wykaz zatwierdzonych przez PPIS we Wrocławiu systemów jakości prowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w laboratoriach badawczych na terenie powiatu wrocławskiego
Pobierz plik [pdf]Zalecenia w sprawie zasad postępowania z pościelą/bielizną osób przebywających w: szpitalach, izolatorium i innych obiektach zinstytucjonalizowanych gdzie przebywają chorzy na COVID-19
Pobierz plik [pdf]Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych
Pobierz plik [pdf]Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych
Pobierz plik [pdf]JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ORAZ W OBIEKTACH UŻYTKU PUBLICZNEGO- INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI
Pobierz plik [pdf]


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w II półroczu 2019r.

Pobierz plik [zip]


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w I półroczu 2019r.

Pobierz plik [zip]


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018r.

Gmina Wrocław

Gmina Czernica

Gmina Długołęka

Gmina Kąty-Wrocławskie

Gmina Kobierzyce

Gmina Mietków

Gmina Siechnice

Gmina Sobódka

Gmina Żórawina
Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH
Pobierz plik [pdf] 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info