Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Oddział Laboratoryjny


Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu informuje, iż do dowołania zawieszona zostaje działalność związana z oceną skuteczności procesu sterylizacji
(testy Spor View, SPORAL S).
Dla Klientów z umowami bezterminowymi usługa będzie realizowana tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

AKREDYTACJA

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu uzyskał Certyfikat Akredytacji nr AB 489 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

POLITYKI I CELE

Wykaz metod akredytowanych podano w Zakresie akredytacji Nr AB 489*

KIEROWNICTWO ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

mgr inż. WIESŁAWA IWANKÓW KIEROWNIK ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO
mgr inż. BOGUSŁAWA MIJAŁ SPECJALISTA D.S. SYSTEMU ZARZADZANIA
mgr ANNA MAŚLUKIEWICZ KIEROWNIK TECHNICZNY LABORATORIUM MIKROBIOLOGII
mgr inż. MAGDALENA MOOS KIEROWNIK TECHNICZNY LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
mgr BEATA BACZEWSKA KIEROWNIK TECHNICZNY LABORATORIUM CHEMII WODY

KONTAKT

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

Zapraszamy do korzystania z możliwości wykonywania badań laboratoryjnych w naszym Oddziale Laboratoryjnym.

Gwarantujemy wykonywanie badań rzetelnie i wiarygodnie, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami przez wysoko kwalifikowany i doświadczony personel.

Aby Państwu ułatwić korzystanie z naszej oferty badań zamieszczamy:

* obowiązujący druk - UMOWA (format DOC) (format PDF)

* obowiązujący druk - UMOWA (format DOC) (format PDF)

* Kryteria przyjęcia próbek do badań realizowanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20 (format PDF - 159kB)

* Informacja dla klienta (dostarczającego Testy SporView do badań) (format PDF - 173kB)


W celu zlecenia badań w Laboratorium Badań Środowiskowych należy wypełnić druki:

* Zlecenie wykonania badań (format DOC) oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. (format PDF)

STRUKTURA ORGANIZACYJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI LABORATORYJNEJ
ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO

Zakres działania Oddziału Laboratoryjnego wynika z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w części dotyczącej wykonywania badań i analiz laboratoryjnych oraz wykonywania badań i pomiarów środowiskowych. Prace te są wykonywane jako element realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, umożliwiającą sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące Laboratoria*:

  1. LABORATORIUM CHEMII WODY
  2. LABORATORIUM MIKROBIOLOGII
  3. LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

* Uwaga ! należy kliknąć nazwę odpowiedniego laboratorium aby uzyskać pełny zakres oferowanych usług

 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info