Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

AKTUALNE AKTY PRAWNE
stanowiące podstawę dziłalności
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII

 

USTAWY:

Dz.U.2019.59 ogłoszony dnia 11 stycznia 2019 r. (tekst jednolity)
Sejm - ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
Państwowa Inspekcja Sanitarna.
link
Dz.U.2020.322 ogłoszony dnia 27 lutego 2020 r.
Sejm - ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r.
Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.
link
Dz.U.2019.1239 ogłoszony dnia 04 lipca 2019 r. (tekst jednolity)
Sejm - ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
link
Dz.U.2012.892 ogłoszony dnia 03 sierpnia 2012 r.
Sejm - ustawa z dnia 13 lipca 2012 r.
Zmiana ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
link
Dz.U.2020.374 ogłoszony dnia 07 marca 2020 r.
Sejm - ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
link
Dz.U.2018.2190 ogłoszony dnia 23 listopada 2018 r. (tekst jednolity)
Sejm - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Działalność lecznicza.
link
Dz.U.2018.2219 ogłoszony dnia 28 listopada 2018 r.
Sejm - ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
Zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
link
Dz.U.2015.1887 ogłoszony dnia 17 listopada 2015 r.
Sejm - ustawa z dnia 25 września 2015 r.
Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
link
Dz.U.2015.1916 ogłoszony dnia 18 listopada 2015 r.
Sejm - ustawa z dnia 11 września 2015 r.
Zdrowie publiczne.
link
Dz.U.2019.537 ogłoszony dnia 21 marca 2019 r. (tekst jednolity)
Sejm - ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.
Zawody lekarza i lekarza dentysty.
link
Dz.U.2019.576 ogłoszony dnia 27 marca 2019 r.
Sejm - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
Zawody pielęgniarki i położnej.
link
 

ROZPORZADZENIA:

Choroby zakaźne:

Dz.U.2020.491 ogłoszony dnia 20 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r.
Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
link
Dz.U.2020.522 ogłoszony dnia 24 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
link
Dz.U.2020.531 ogłoszony dnia 25 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r.
Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
link
Dz.U.2020.490 ogłoszony dnia 20 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r.
Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
link
Dz.U.2019.2430 ogłoszony dnia 18 grudnia 2019 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r.
Zgłoszenia podejrzenia i rozpoznań zakażeń chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.
link
Dz.U.2019.2465 ogłoszony dnia 20 grudnia 2019 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r.
Zgłaszanie dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.
link
Dz.U.10.94.610 ogłoszony dnia 31 maja 2010 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 18 maja 2010 r.
Sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzory i terminy przekazywania raportów zawierających te informacje.
link
Dz.U.2020.375 ogłoszony dnia 07 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 07 marca 2020 r.
Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
link
Dz.U.2020.438 ogłoszony dnia 14 marca 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 14 marca 2020 r.
Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
link
Dz.U.2020.376 ogłoszony dnia 07 marca 2020 r
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 07 marca 2020 r.
Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.
link
Dz.U.2020.325 ogłoszony dnia 27 lutego 2020 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020 r.
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
link
Dz.U.01.152.1742 ogłoszony dnia 28 grudnia 2001 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r.
Wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga Szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
link
Dz.U.07.18.112 ogłoszony dnia 7 lutego 2007r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007r.
Wykaz chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego.
link
 

Szczepienia ochronne:

Dz.U.2018.753 ogłoszony dnia 20 kwietnia 2018 r. (tekst jednolity)
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
obowiązkowe szczepienia ochronne.
link
Dz.U.10.254.1711 ogłoszony dnia 30 grudnia 2010 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r.
Niepożądane odczyny poszczepienne oraz kryteria ich rozpoznawania.
link
Dz.U.05.250.2113 ogłoszony dnia 21 grudnia 2005r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 28 listopada 2005r.
Wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach.
link
 

Badania i nadzór sanitarno-epidemiologiczny:

Dz.U.06.25.191 ogłoszony dnia 17 lutego 2006r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 2 lutego 2006r.
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
link
Dz.U.06.132.928 ogłoszony dnia 20 lipca 2006r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 10 lipca 2006r.
Wykaz czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
link
Dz.U.06.133.939 ogłoszony dnia 21 lipca 2006r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 10 lipca 2006r.
Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
link
Dz.U.03.61.550 ogłoszony dnia 10 kwietnia 2003r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 6 marca 2003r.
Rodzaje badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym.
link
 

Zakażenia zakładowe i Działalność przeciwepidemiczna:

Dz.U.10.100.645 ogłoszony dnia 09 czerwca 2010r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 maja 2010r.
Sposób dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji.
link
Dz.U.10.100.646 ogłoszony dnia 09 czerwca 2010 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r.
Zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
link
Dz.U.2014.746 ogłoszony dnia 5 czerwca 2014 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 maja 2010 r.
Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
link
Dz.U.11.294.1741 ogłoszony dnia 30 grudnia 2011 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r.
Lista czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
link
 

Wymagania fachowe i sanitarne dotyczące placówek służby zdrowia:

Dz.U.2019.595 ogłoszony dnia 29 marca 2019 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 26 marca 2019 r.
Szczegóowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego Działalność leczniczą.
link
Dz.U.2012.808 ogłoszony dnia 13 lipca 2012 r.
Minister Sprawiedliwości - rozporządzenie z dnia 5 lipca 2012 r.
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.
link
Dz.U.2015.1750 ogłoszony dnia 30 października 2015 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 października 2015 r.
Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji.
link
Dz.U.2015.1752 ogłoszony dnia 30 października 2015 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 października 2015 r.
Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków.
link
Dz.U.06.218.1598 ogłoszony dnia 30 listopada 2006 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 20 listopada 2006 r.
Wymagania fachowe i sanitarne dla banków tkanek i komórek.
link
Dz.U.07.55.365 ogłoszony dnia 30 marca 2007r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 15 marca 2007r.
Szpitalny oddział ratunkowy.
link
Dz.U.08.59.365 ogłoszony dnia 09 kwietnia 2008 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 27 marca 2008 r.
Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.
link
Dz.U.04.43.408 ogłoszony dnia 16 marca 2004r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 3 marca 2004r.
Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.
link
Dz.U.06.59.422 ogłoszony dnia 10 kwietnia 2006r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 21 marca 2006r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.
link
 

Inne rozporządzenia:

Dz.U.03.107.1009 ogłoszony dnia 24 czerwca 2003r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 28 maja 2003r.
Tryb kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz tryb finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii.
link
Dz.U.2016.1567 ogłoszony dnia 28 września 2016 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 21 września 2016 r.
Zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
link
Dz.U.07.56.379 ogłoszony dnia 30 marca 2007r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 21 marca 2007r.
Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
link
Dz.U.2017.1975 ogłoszony dnia 24 października 2017 r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r.
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.
link
   
 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info