Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców

Adres:
ul. Kleczkowska 20
50-227 Wrocław

Kierownik:
mgr Renata Czarnecka

Pracownicy Oddziału Orzecznictwa i Próbobiorców realizują zadania w ramach kontroli urzędowej, monitoringu oraz świadczą usługi dla klientów zewnętrznych.

Obszar działań:

 1. Pobieranie próbek wody:
  • do spożycia;
  • przeznaczonej do kąpieli (z basenów, jacuzzi), w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych;
  • ciepłej w kierunku liczby bakterii Legionella.
 2. Pobieranie z urzędu próbek żywności, żywienia, kosmetyków i przedmiotów użytku (PU)
 3. Wydawanie opinii, ocen i orzeczeń do sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 4. Bieżący nadzór sanitarny w zakresie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oferta dla klientów zewnętrznych:

Sposób postępowania

 1. Przyjmowanie i rejestracja zleceń pobrania próbek wody:
  • osobiście
  • telefonicznie, pod numerem 71 329 58 43 wew. 222
  • przez fax: nr 71 329 18 51
  • listownie na adres: PSSE Wrocław, ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
  • za pomocą poczty elektronicznej: e mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl
 2. Spisanie/dostarczenie umowy w/do Punktu Przyjmowania Próbek (pokój nr 13, parter; wg załączonego wzoru). Szczegółowy zakres badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych określono w zakładce: Oddział Laboratoryjny.
 3. Informacja dot. oceny jakości wody pobranej/dostarczonej do badania: tel.: 71 329 58 43 wew. 235

Próbki wody/żywności, pobierane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel, posiadający uprawnienia udokumentowane certyfikatami pobierania próbek.

Praca w Oddziale przebiega zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach kontrolujących.

* obowiązujący druk - UMOWA (format DOC) (format PDF)

* obowiązujący druk - UMOWA (format DOC) (format PDF)

 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info